Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon keresztül időpontot foglal bármely szolgáltatásra, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Barber World” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Skoperda Antal egyéni vállalkozó

Cím: 5700, Gyula , Törökzugi sor 7. 1em
 
Adó: 68031895-2-2
 
EU adó: HU68031895

Szolgáltatás: KERTÉSZET

Weboldal: https://LADYBIRDFARM.HU és azoknak minden microoldala

Reklamáció: A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.

Viselkedési normák

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételekor, és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Barber World közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Barber World közösség része.

A Szolgáltató szolgáltatásának időtartama alatt kép készülhet, melyet Barber World marketing célokra használhat fel. A Felhasználó a foglalás véglegesítésével, illetve a szolgáltatáson való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült képeket  a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

Felelősség

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

  • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a szolgáltatás igénybevételekor
  • A szolgáltatás igénybevételekor vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a weboldal használatának megszakítása
  • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. időpontok) elérhetősége
  • A szolgáltatás igénybevételét követően, a távozás utáni reklamációkért

Irányadó jog, felügyeleti szervek

A Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@ladybirdfarm.hu